020 7902700
Palvelumme

Interim Management

Tulosten ja tavoitteiden saavuttamiseksi organisaatiossa saattaa usein lyhyellä varoitusajalla ilmetä tarve sopivalle johtajalle, joka auttaa vähentämään muutokseen liittyvää taakkaa. Vuokrajohtajan palkkaaminen on usein hyvä vaihtoehto silloin, kun rekrytointiin ei ole aikaa tai ei ole tarvetta vakituisen työntekijän palkkaamiseen.

Koska valita Interim Management?

Olemme oikea kumppani ja Interim Management on oikea palvelu silloin, kun asiakkaamme kohtaavat seuraavia haasteita:

 • henkilökohtaiset muutokset
 • organisaatiomuutokset
 • erityishankkeet
 • pitkä sairausloma tai vanhempainvapaa
 • sukupolvenvaihdos
 • kansainvälistyminen
 • pörssiin listautuminen
 • fuusio

Työskentelemme väliaikaisten johtajien ja johtotehtävien parissa lyhyissä ja pitemmissä toimeksiannoissa asiakkaidemme toiveiden mukaisesti. Interim Management on kustannustehokas valinta, koska se ei aiheuta käynnistys- tai selvityskuluja.

Mikä Interim Management on?

Interim Management on, lyhyesti sanottuna, väliaikainen ratkaisu, kun organisaatio, suunnitellusti tai lyhyellä varoitusajalla, palkkaa ammattitaitoisen ja operatiivisen, kokeneen johtajan rajoitetuksi ajaksi tiettyyn tehtävään/toimeksiantoon. Interim Managementin kysyntä on kasvanut voimakkaasti ja siitä on tullut ilmeinen valinta monille organisaatioille, joissa ulkoisen asiantuntemuksen tarve ilmenee johtamistasolla.

Vuokrajohtaja on turvallinen osaamisen ja asiantuntemuksen lähde, joka:

 • on nopea analysoimaan ja arvioimaan
 • kykenee nopeasti määrittämään toimintasuunnitelman
 • kykenee motivoimaan työntekijöitä
 • saavuttaa asetetut tavoitteet
 • luovuttaa tuloksen ja toimintasuunnitelman seuraajalleen/toimeksiantajalleen

Miten K2 Search toimii?

Työskentelemme Interim Managementin suhteen samalla headhunting & search -menetelmällä kuin vakituisen osaamisen rekrytoimiseksi suorahaun kautta. Haku- ja valintaprosessimme sisältävät mm. saatavilla olevan osaamisen kartoittamisen markkinoilta ja aikaisempien tehtävien pohjalta nykyisestä verkostostamme sekä laajan haun erityyppisistä verkostoista väliaikaisten vuokrajohtajien löytämiseksi markkinoille. Palveluun kuuluvat tietenkin suositukset. Voimme suorittaa myös taustatarkastuksia, jos tehtävä sitä edellyttää.

Toimintatapamme varmistavat, että asiakkaamme saavat käyttöönsä vuokrajohtajan, joka pääsee nopeasti paikalle ja aloittaa työskentelyn välittömästi.

Uskomme avoimuuteen

Tiedostamme ja ymmärrämme hyvin sen, että nykypäivänä asiakkaana oleminen on vaikeaa. Olemme kiinnittäneet paljon huomiota asiakaslupaukseen ja siihen, että asiakkaamme voivat luottaa apuumme vaikeissa tilanteissa. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua toimeksiannon aikana ja pyrimme yhdessä löytämään parhaan ratkaisun jokaisessa yksittäisessä tilanteessa.  Annamme asiakkaillemme mahdollisuuden työskentelyyn yhdessä rekrytoinnin seniorikonsulttien kanssa, jotka ohjaavat oikeaan suuntaan ja löytävät oikean ratkaisun organisaation erikoistilanteessa.

 • Muutosprojektit, kun halutaan muuttaa organisaation sisäistä kulttuuria
 • Laajentuminen, fuusio, pörssiin listautuminen tai saanto
 • Uusien järjestelmien toteutus
 • Ongelman ratkaiseminen projektipohjaisesti
 • Sairausloma, vanhempainvapaa tai eläkkeelle jääminen
 • Suuri työmäärä

Uskomme verkostoihin

K2 Searchin tehtävänä on tarjota asiakkaillemme paras mahdollinen palvelu! Kuljemme ”ylimääräisen mailin” tarjotaksemme asiakkaillemme ja vuokrajohtajille luotettavaa tukea – tehtävää ennen, sen aikana ja sen jälkeen. K2 Interim Management toimii läheisessä yhteistyössä K2 Searchin ja Wise Groupin kollegoiden kanssa.  Viimeisten 20 vuoden aikana olemme rakentaneet vahvan kontaktiverkoston kokeneista johtajista, jotka pystyvät nopeasti käsittelemään erilaisia ongelmia. Rakennamme luotettavia suhteita – sekä asiakkaidemme että kandidaattiemme kanssa.  Rakenne, järjestys, osaaminen, nopeus, uteliaisuus ja intohimo ovat keskeisiä käsitteitä tyytyväisten asiakkaiden ja tyytyväisten väliaikaisten konsulttien luomiseksi.

 

Alla on esimerkkejä suoritetuista ja meneillään olevista Interim Management -tehtävistä:

Väliaikainen CFO – Kiinteistökehitysyritys

Keskisuuri kiinteistökehitysyritys kaupallisella kiinteistö- ja asuntoalalla on palkannut talousjohtajan, joka on heille täysin uudentyyppinen rooli. Yritys päättää palkata Senior Interim CFO:n 6 kuukaudeksi, osittain toimimaan mentorina henkilölle, joka on uudessa roolissaan ja osittain tarkastelemaan prosesseja ja käytäntöjä sekä talousjohtamiseen liittyviä strategisia kysymyksiä.  Tuloksena on hyvin toimiva talousosasto ja yritys, jolla on hyvä liiketoiminta.

Väliaikainen CFO – Kiinteistö- ja hallintoyritys

Kiinteistö- ja hallintoyritys, joka toimii suuressa osassa Ruotsia, ja jonka pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. Perustamisesta alkaen yrityksessä työskennellyt talousjohtaja haluaa edetä urallaan. Organisaation sisällä on tehtävään luonnollinen seuraaja, joka tarvitsee tukea ja ohjausta.  Yritys päättää vuokrata 6 kuukaudeksi Interim CFO:n, joka tarjoaa strategista tukea toimitusjohtajalle yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi eteenpäin.

Väliaikainen CFO – Lääketeollisuuden valmistaja

Suuri lääkeyritys, jolla on tuotantoa eri puolilla Ruotsia. Odottaessaan uudelleen rekrytointia yritys vuokraa Interim CFO:n 5 kuukauden ajaksi pitääkseen yrityksen toiminnassa ja lisätäkseen myyntiä osassa yrityksen kiinteistöistä. Tehtävän lopuksi vastuu hyvin toimivasta yrityksestä luovutetaan uudelle talousjohtajalle.

Väliaikainen liiketoimintayksikön päällikkö – Tekninen konsultointiyritys

Yrityksen Keskiruotsin/Norlannin suuret alueet kamppailevat organisaatiorakenteen kanssa. He palkkaavat väliaikaisen liiketoimintayksikön päällikön, jolla on kokemusta vastaavasta toiminnasta. Hänelle annetaan tehtäväksi tarkastella organisaatiota ja liiketoimintaprosesseja kannattavan ja tehokkaan organisaation luomiseksi. Tehtävä kestää alle kuusi kuukautta, ja tulos on erittäin positiivinen.  Koko organisaatio työskentelee aktiivisemmin yrityksen liiketoiminnan edistämiseksi ja yrityksen yhteistyö toimii erinomaisesti.  Asiakastyytyväisyys on parantunut ja kannattavuus kasvussa.

Väliaikainen työmaapäällikkö – Rakennusteollisuus

Rakennusteollisuuden suuri brittiläinen yritys, joka on erikoistunut logistiikkaratkaisuihin, turvautuu vuokrajohtajaan toteuttaakseen suurteollisuuden arvokkaan projektin Skånessa. K2 Searchin kautta he vuokraavat ruotsalaisen väliaikaisen työmaapäällikön projektin suorittamiseen.  Toimeksianto kestää 10 kuukautta ja on erittäin onnistunut, sillä väliaikainen johtaja toimii erinomaisena projektijohtajana sekä siltana brittiläisen yrityksen ja aikaisemmin tuntemiensa asiakkaiden välillä.

Väliaikainen CFO – Toimitusketjun hallinta

Toimitusketjun hallinnan johtava yritys on vailla talousjohtajaa. He valitsevat siirtymäkauden ajaksi väliaikaisen talousjohtajan ylläpitääkseen toimivaa liiketoimintaa, mutta myös työskennelläkseen aiempaa liiketoimintalähtöisemmin, kun yrityksellä on edessään useita suuria muutoksia, muun muassa uuden liiketoiminta-alueen käynnistäminen. Tehtävä kestää 12 kuukautta, ja sen päättyessä yrityksellä on hyvin toimiva talousosasto ja uusi menestyksekäs liiketoiminta-alue.

Väliaikainen kaupallinen johtaja Pohjois-Eurooppa – Ravintolisäalan globaali yritys

Johtava amerikkalainen ravintolisien valmistaja aikoo vakiinnuttaa toimintaansa Pohjoismaissa. Kyseessä on suuri tehtävä, minkä vuoksi yritys halusi väliaikaisesti palkata Senior Commercial Directorin, jolla oli kokemusta kyseisen alan lanseerausvuoden johtamisesta. Tehtävä kesti 12 kuukautta, ja yrityksellä on tällä hetkellä vahva asema Pohjoismaissa sekä muualla Euroopassa.

Väliaikainen laatupäällikkö – Elintarviketuottaja

Skånessa sijaitseva suuri elintarviketuottaja oli vailla laatupäällikköä sairausloman vuoksi. He palkkasivat K2 Searchin kautta väliaikaisen laatupäällikön siirtymäkauden ajaksi. Tehtävä kesti alle 6 kuukautta, ja kun tehtävä oli päättynyt, vastuu palautettiin sairauslomalta palanneelle henkilölle.

Väliaikainen myyntipäällikkö – Rakennusteollisuus

Uppsalassa sijaitsevalla rakennusteollisuuden raaka-aineiden markkinajohtajalla on vaikeuksia proaktiivisen myyntiorganisaation luomisessa. Yritys on pitkään ollut menestynyt, minkä seurauksena on syntynyt myyntiorganisaatio, joka ei enää toimi ulospäin.  He päättävät K2 Searchin kautta palkata väliaikaisen myyntipäällikön, joka 9 kuukauden aikana onnistuisi luomaan organisaation, joka on tottunut työskentelemään etsivän myynnin parissa ja siten luomaan paremman tuloksen.

Väliaikainen tietohallintopäällikkö – Valtion viranomainen

Valtion virasto, jonka liiketoiminta on IT-pohjainen, ja jolle on ominaista käsitellä suuria tietomääriä, kamppailee vanhentuneen IT-ympäristön kanssa. Koska he ovat palkkaamassa uutta tietohallintopäällikköä, he haluavat käyttää 6 kuukauden ajan apuna erittäin kokenutta väliaikaista tietohallintopäällikköä, joka keskittyy tunnistamaan liiketoiminnan tarpeet ja luomaan toimintasuunnitelman.  Suunnitelma toteutetaan yhdessä juuri rekrytoidun tietohallintopäällikön kanssa.

Väliaikainen yksikköpäällikkö – Kunta

Kunnan sisäisellä yksiköllä on suuria vaikeuksia tehdä yhteistyötä sekä sisäisesti että organisaation muiden osien ja ulkopuolisten tahojen kanssa. Kunta päättää palkata väliaikaisen johtajan, jolla on laaja kokemus huonosti toimivien ryhmien kehittämisestä.  Tehtävä kestää alle 9 kuukautta, ja väliaikainen johtaja jättää hyvin toimivan ryhmän uudelle rekrytoidulle yksikköjohtajalle.

Väliaikainen tarjouspäällikkö – High tech -palveluyritys

High tech -yritys, jolla on toimistoja ympäri maata ja pääkonttori Tukholmassa. Yritys ei ole pitkään aikaan onnistunut luomaan selkeää tarjousta.  Kymmenen kuukauden ajan yritys käyttää väliaikaista kaupallista johtajaa, jolla on laaja kokemus vastaavista tehtävistä.  Nyt yrityksellä on kasvava asiakaskunta, koska heidän palvelunsa ovat selkeämpiä ja entistä paremmin paketoituja.

Väliaikainen kaupallinen johtaja – Elintarviketuottaja

Keskisuuressa ruotsalaisessa kaupungissa sijaitseva iso elintarviketuottaja vuokraa kaupallisen johtajan 6 kuukaudeksi odottaessaan työtehtävän uudelleenrekrytointia. Tulos on myönteinen. Yrityksellä oli jo pitkään ollut vaikea suhde suurimman asiakkaansa kanssa, mutta tehtävän päätteeksi tilanne parani huomattavasti.

Väliaikainen myynti- ja markkinointipäällikkö – Elintarvikealan premium-tuotemerkki

Elintarvikealan premium-tuotemerkki, jonka pääkonttori sijaitsee Italiassa, haluaa investoida Pohjoismaihin. 12 kuukauden käynnistysvaiheen aikana he aikovat palkata väliaikaisen myynti- ja markkinointipäällikön nopeuttaakseen ja tehostaakseen lanseerausta. Tällä hetkellä yrityksellä on vahva brändi Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa, ja monet kuluttajat pitävät tuotemerkkiä itsestään selvänä valintana.

Väliaikainen Sr Business Controller Pohjoismaat – Lääkeyritys

Tukholmassa sijaitsevan lääkeyrityksen pohjoismaisella pääkonttorilla on tarve tarkistaa uusi Sr Business Controllerin työrooli. He haluavat käyttää apuna Sr Interim Business Controlleria 12 kuukauden ajan saadakseen apua työn edistämiseen sekä vakituisen työroolin suunnitteluun voidakseen työskennellä mahdollisimman tehokkaasti liiketoimintalähtöisen talousjohtamisen avulla.

>