020 7902700
Toimialamme

Construction & Property Development

Kiinteistö- ja rakennusala on monien haasteiden edessä. Haasteiden, jotka edellyttävät uusia työskentelytapoja, liiketoimintamalleja ja etenkin erityisosaamista.

Monien vuosien talouskasvun jälkeen asuntomarkkinat ovat hidastuneet. Samanaikaisesti kiinteistö- ja rakennussektorit ovat digitalisaation aiheuttaman mullistavan muutoksen keskellä. Digitaalinen kehitys asettaa uusia vaatimuksia myös johtajuudelle, jotta yritykset kykenevät kohtaamaan kohderyhmänsä houkuttelevilla tarjouksilla.

Asiakkaamme toimivat kaupallisilla kiinteistömarkkinoilla sekä asunto- ja infrastruktuurihankkeissa. Autamme yrityksiä, jotka toimivat kaupallisen johtamisen, rakentamisen ja teknisen johtamisen, kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen/palvelun aloilla.

Rekrytoimiamme työtehtäviä ovat toimitusjohtaja, myyntipäällikkö, markkinointipäällikkö, työnjohtaja, projektipäällikkö, aluepäällikkö, liiketoiminnan kehittäjä.

>