020 7902700
Toimialamme

Consumer & Retail

Tekninen ja digitaalinen kehitys vaikuttavat kaikkiin kaupan alan toimijoihin. Kulutustottumuksemme ovat muuttuneet merkittävästi mobiilimaksamisen, sosiaalisen shoppailun, digitaalisten asiakasklubien, ostosovellusten, vertailusivustojen sekä bloggaajien ja influencereiden suorittaman kuluttajamarkkinoinnin vuoksi.
Kuluttajatuotteita tai -palveluita tarjoaville yrityksille tämä paradigman muutos on joko suuri haaste tai upea mahdollisuus niille toimijoille, joilla on kyky omaksua uusia teknologisia ratkaisuja ja hyödyntää asiakkaiden muuttuneet palvelupolut.

Muuttunut kuluttajakäyttäytyminen

Ei ole epäilystäkään siitä, että kulutuskäyttäytyminen muuttuu nopeasti ja että aiemmin menestyksekkäät strategiat myymälöiden vakiinnuttamiseksi ja odotettavissa olevien asiakkaiden haalimiseksi eivät enää päde.

Nykyään kuluttajat määrittävät ostokokemuksen. Sen vuoksi vähittäiskauppojen on luovuttava organisaatiosiiloista, joissa tuoteryhmät tai myyntikanavat on erotettu toisistaan. Ne täytyy koordinoida tekemään yhteistyötä (Forbes Retail Trends 2018).

Teknologia

Ostavien kuluttajien odotusten keskiössä on tällä hetkellä luonnollisesti teknologia yhdessä elämysten ja yhteenkuuluvuuden kanssa.
Saatavilla olevien tuotteiden määrän kasvaessa kuluttajien välinen keskinäinen yhteys ja jakaminen ovat entistä tärkeämpää. Samanlaiset kiinnostuksen kohteet jakavat asiakkaat voidaan saattaa yhteen tietyn tuotteen ympärille, jolloin yrityksille avautuu mahdollisuus luoda puitteet ihmisten kohtaamiseen.

Kuluttajien tavoittaminen räätälöidyillä tuotteilla ja palveluilla on yksi vähittäismyynnin suuntauksista, joka on kehittynyt merkittävästi viime vuosina. Kyseessä voivat olla esimerkiksi asiakkaiden käyttäytymiseen perustuvat algoritmit, jotka luovat räätälöityjä tarjouksia ja sisältöä sekä tarjoavat mahdollisuuden muokata tuotteesta henkilökohtaisen pienemmässä tai suuremmassa mittakaavassa. Haparoivat kokeilut korvataan edistyksellisimmällä ja luotettavammalla teknologialla.

Älykkäämpien ja tarkemmin räätälöityjen tarjousten tarjoamisen edellytyksenä on, että kauppiaalla on käytettävissä relevanttia tietoa. Big Data. McKinsey & Companyn ja The Business of Fashionin ”State of Fashion 2018” -raportin mukaan erityisesti muotialan yritysten täytyy ymmärtää, että asiakkaat arvostavat eniten aitoutta ja yksilöllistä ilmaisua. Siksi yritysten on käytettävä dataa tarjotakseen räätälöityjä suosituksia, palkatakseen influencereita ja muokatakseen yksilöllisiä elämyksiä.

Kivijalkakauppa on edelleen tärkeä näyteikkuna

Kiinnostavaa on kuitenkin se, että voimakas teknologiapainotteisuus merkitsee sitä, että liikkeessä koettavasta fyysisestä elämyksestä tulee usein ratkaiseva tekijä yrityksen menestymisen kannalta. Digitaalisuus parantaa analogista kokemusta ja päinvastoin. Haasteena on pystyä käsittelemään näitä erillisiä konsepteja samanaikaisesti. Myymäläkokemus täydentää erinomaisesti sähköistä kaupankäyntiä, ainakin jos kauppias onnistuu luomaan ikimuistoisia kokemuksia. Kuluttaja haluaa kohdata kattavan tuotevalikoiman ja ammattitaitoisen henkilökunnan sekä kokea erilaisia viihdyttäviä tapahtumia, joissa kannustetaan ostamaan tuotteita kuitenkaan tuntematta pakkoa ostamiseen.

Useat yritykset alkavat myös myydä tuotteitaan suoraan kuluttajille ilman vähittäiskauppiaiden välikäsiä. Tämä koskee elintarvikkeita sekä muita tuotteita, joiden kohdalla kauppias haluaa hallita paremmin omaa brändiään ja saada mahdollisuuden kuulla asiakkaiden odotukset ja palautteen suoraan.

Aikaisemmista poikkeavat, erilaiset yhteistyöt ovat myös yksi trendeistä, joka yllättää ja innostaa kuluttajia ja tekee yrityksestä erottuvan.

Myös terveystrendi jatkuu – monien mielestä terveys on uusi ylellisyys ja jotain, jota halutaan esitellä, eikä vähiten sosiaalisessa mediassa.

Maksumalleja kehitetään ja toteutetaan uusilla tavoilla uusissa segmenteissä, mikä luo entistä enemmän mahdollisuuksia vaihtaa osaamista sekä kaupankäynnissä että muilla kaupallisilla aloilla.

Asiakkaillemme näiden monimutkaisten, ristiriitaisten, innoittavien ja haastavien trendien hallinta on olemassaolon edellytys.

Meidän roolimme

Suorahakuyrityksenä K2 Search näkee alan suuren muutoksen keskellä, missä kokemus ja asiantuntemus täytyy monissa tapauksissa omaksua muilta aloilta, ja missä johtaminen, liiketoimintalogiikka ja kulttuuri täytyy välillä asettaa perinpohjaisesti kyseenalaiseksi. Kuluttajien vaatimusten täyttämiseksi yritysten on oltava avoimia vakiintuneiden toimintamallien murtumiselle ja uskallettava haastaa entiset, menestyksekkäät totuudet. Yhdessä toimeksiantajiemme kanssa keskustelemme tulevaisuudesta ja siitä, millaista erikoisosaamista haasteiden vastaamiseen tarvitaan sekä millainen osaaminen määrittelee onnistuneen muutosjohtajan.

Ehkä kyseessä on uusi toimitusjohtaja, joka ottaa yrityksen ohjat käsiinsä perustajalta tai ensimmäinen talous- tai henkilöstöpäällikkö. Kuinka varmistetaan, että start up -yritystä määrittävä tekijä siirretään sujuvasti suurempaan organisaatioon? Mitä vaatimuksia se asettaa johtajuudelle, vision välittymiselle ja viestintätaidoille?

Ehkä kyseessä on sen sijaan maailmanlaajuinen, perinteinen organisaatio, joka näkee uusien kilpailijoiden valtaavan nopeasti merkittävän osan markkinoista. Miten kulttuuria muutetaan ripeämmäksi ja muutoshaluiseksi samalla säilyttäen ja vahvistaen sen tärkeitä arvoja?

Consumer & Retail -alueella rekrytoimme henkilöitä, kuten:

  • Toimitusjohtaja
  • Myyntijohtaja
  • Myyntipäällikkö
  • Osto- ja logistiikkapäällikkö
  • Sähköisen kaupankäynnin päällikkö
  • Asiakaspalvelupäällikkö
>